Kilku mieszkańców Brzezin napisało 5 marca do ZDZiT, prosząc o ustawienie dwóch koszy na odpady przy przejściu między ulicami Tadeusza Młynka i Roberta Towarnickiego. Powód prosty: przechodnie zaśmiecają ścieżkę czym popadnie, wrzucając odpady także do ogrodów.

   Zaproponowano, by  jeden kosz stanął od strony ul. Młynka, między posesjami nr 7 i 8, a drugi od strony ul. Towarnickiego. Długo nic się nie działo i mieszkańcy już się niecierpliwili. Ale jakież było ich zaskoczenie, gdy 30 kwietnia kosze postawiono.

   Nie jedyna to ekologiczna niespodzianka: niemal w tym samym czasie na trawniku przed sklepem „Aksamitka” urządzono spore rabaty kwiatowe. Ekipa miejskich ogrodników swą pracą uczciła nawet 1 Maja, gdyż wtedy kończono sadzenie roślin! Nowe nasadzenia doskonale uzupełniają istniejące już grządki tulipanów i żonkili posadzonych przez członków Rady Osiedla.

  Może dlatego – to  kolejna niespodzianka – Rada Osiedla została wyróżniona przez Spółkę Remondis „za zaangażowanie w rozwiązywanie problemów ekologii i ochrony środowiska na terenie miasta Olsztyna”. Nasz osiedle uchodzi więc za dość zadbane, choć w wielu miejscach  – metodą: byle za płot – nadal wyrzucane są  różne odpady. Pół biedy, gdy są to resztki roślinne,  liście czy gałęzie, gorzej, gdy jest to szkło, plastik  czy części samochodowe.  (jjp)