Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie napisał do Straży Miejskiej (oraz do wiadomości Rady Osiedla Brzeziny), by podjęła interwencję w sprawie nieprawidłowych nasadzeń krzewów i drzew, które przeszkadzają pieszym i służbom miejskim.

 

   ZDZiT dokonał wizji lokalnej 5 marca br. i stwierdził nasadzenia drzew i krzewów na miejskim terenie bez zgody ZDZiT oraz braku pielęgnacji roślin aż w 16 przypadkach. Najwięcej zaniedbanej zieleni jest przy ul. Martyniaka i Wadowskiego (po 3 adresy), Karnickiej, Bloka i Szczekin-Krotowa (po 2). Przy ul. Dubiskiego, Młynka i Olszewskiego są trzy miejsca wymagające interwencji SM. Ponadto przy ul. Dubiskiego stwierdzono nielegalne składowanie ziemi, piachu i żwiru. Pismo ZDZiT w załączeniu.

 

   Wyznaczono obowiązek wykonania przez mieszkańców zabiegów pielęgnacyjnych w terminie do 15 KWIETNIA 2019 r. Po tym terminie zaniedbane rośliny zostaną usunięte lub znacząco zredukowane przez ZDZiT, a mieszkańcy mogą być ukarani przez Straż Miejską.

  

   Rada Osiedla prosi mieszkańców o wykonanie zalecanych prac. Jednocześnie informuje,  że 11 kwietnia 2019 (czwartek) od godz. 11 komisja w składzie: przedstawiciele Straży Miejskiej, Policji, ZDZiT oraz Rady Osiedla będą sprawdzać stan wiosennych porządków na całym osiedlu. (jjp)