Ekologiczne niespodzianki

Kilku mieszkańców Brzezin napisało 5 marca do ZDZiT, prosząc o ustawienie dwóch koszy na odpady przy przejściu między ulicami Tadeusza Młynka i Roberta Towarnickiego. Powód prosty: przechodnie zaśmiecają ścieżkę czym popadnie, wrzucając odpady także do ogrodów.

Problemy z OBO na Brzezinach

Brzeziny są ostatnio terenem intensywnych prac budowlanych. Oprócz budowy kilku domów jednorodzinnych, stadionu oraz dwóch wielkopłytowych bloków mieszkalnych realizowane są dwa projekty związane z dwoma zwycięskimi projektami Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego z lat 2017 i 2018.

Pilne – Kary za niewłaściwe nasadzenia!

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie napisał do Straży Miejskiej (oraz do wiadomości Rady Osiedla Brzeziny), by podjęła interwencję w sprawie nieprawidłowych nasadzeń krzewów i drzew, które przeszkadzają pieszym i służbom miejskim.

Osiedlowe komisje

Na marcowym posiedzeniu Rada Osiedla Brzeziny powołała sześć komisji problemowych oraz zatwierdziła ich skład osobowy zgodnie z zainteresowaniami i kompetencjami poszczególnych.

Zmiany w parkowaniu przed sklepem

Przed sklepem „Aksamitka” pojawił się nowy znak dopuszczający parkowanie tam tylko samochodów osobowych. Jest to efekt postulatu personelu sklepu, popartego przez poprzednią RO, skierowany w grudniu ub.r. do ZDZiT w sprawie uporządkowania zasad parkowania w godzinach pracy sklepu.