Harmonogram sprzątania Osiedla

Harmonogram oczyszczania jezdni, chodników oraz zieleni w pasach drogowych na Osiedlu Brzeziny.
Prace nadzoruje Miejski Zarząd Dróg i Mostów.

(jjp)