Skład Rady Osiedla (kadencja: 10 marca 2015 – 10 marca 2019)

Jan Kopytowski

`Przewodniczący

Bożena Drohomirecka-Justyna

`Z-ca Przewodniczącego

Justyna Ewa Bojarska

`Sekretarz

Elżbieta Ciborowska

`Skarbnik

Piotr Białogrzywiec

`Członek Zarządu

Ewa Nowicka-Skok

`Członek Zarządu

Waldemar Olszewski

`Członek Zarządu

Edward Chachulski

`

Zdzisław Grabowski

`

Dobiesława Jodzio

`

Jan Kołupajło

`

Bożena Koprowska

`

Henryk Łańko

`

Jerzy Pantak

`

Maciej Pantak

`