Zabawa przeciw ciszy

Jedyny teren rekreacyjny na osiedlu już dawno podzielił mieszkańców. By zakończyć spór, rada osiedla zrobiła zebranie, na którym mieszkańcy głosowali w sprawie przyszłości gruntu. Przyszło 180 osób. Większość chciała, by plac zabaw i boisko pozostały na osiedlu na swoim miejscu.

Wola większości

Plac zabaw z boiskiem przy ul. Wawrzyczka to centralny punkt Brzezin. Od 1995 roku życie osiedla toczy się wokół sporów między jego zwolennikami (skupionymi wokół rady osiedla) a przeciwnikami (sąsiadami placu).