Rzeka czeka

Teren jest atrakcyjny, leży w centrum miasta – Adam Kopytowski mówi o terenie wokół Łyny, między Brzezinami a Kortowem (zamkniętym ulicami Kalinowskiego, Tuwima i al. Warszawską).