Informacja o utrzymaniu czystości chodników

Do Mieszkańców Brzezin Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z “Ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, do właścicieli nieruchomości należy m.in. “uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z...

Informacja o utrzymaniu czystości chodników.

Do Mieszkańców Brzezin Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z “Ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, do właścicieli nieruchomości należy m.in. “uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z...