Z prezydentem o problemach Brzezin

Na ostatnie w 2018 roku spotkanie Rada Osiedla zaprosiła wszystkich mieszkańców oraz prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza wraz z kilku urzędnikami Ratusza. Rozmawiano o problemach trapiących mieszkańców. Choć frekwencja nie była oszałamiająca, w ciasnej salce nad sklepem Społem brakowało miejsca. To też jeden z osiedlowych problemów – brak miejsca na większe zebrania.