5 stycznia 2010 roku, Prezes Zarządu Spółdzielni „Społem” w Olsztynie Pan Stanisław Tunkiewicz, przekazał Radzie Osiedla i mieszkańcom Brzezin wspaniały lokal, mieszczący się w budynku sklepu „Społem” Aksamitka, z przeznaczeniem na siedzibę RO i miejsce spotkań mieszkańców.
Na uroczystość symbolicznego przekazania klucza i odsłonięcie tablicy informacyjnej siedziby Rady Osiedla przybyli m.in. Prezydent Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz; Przewodniczący Rady Miasta Pan Zbigniew Dąbkowski; Radni Rady Miasta Pan Henryk Baczewski, Pan Jarosław Szostak i Pan Marian Zdunek; Pani Ewa Parys-Wiercińska i Pani Barbara Piskorz z Biura Rady Miasta; Wiceprezesi Zarządu „Społem” w Olsztynie Pani Barbara Zarębska i Pan Stanisław Sztachelski; nasz dzielnicowy Pan Krzysztof Zagrobelny i mieszkańcy naszego Osiedla.
W imieniu mieszkańców Brzezin serdecznie dziękujemy Panu Stanisławowi Tunkiewiczowi i całemu Zarządowi Spółdzielni „Społem” za ten niezwykły gest i zrozumienie potrzeb społecznych mieszkańców naszego Osiedla. Wszystkim przybyłym na tę uroczystość składamy serdeczne podziękowanie.
Dołożymy wszelkich starań, aby było to miejsce przyjazne i otwarte dla całej społeczności lokalnej, wykorzystane z pożytkiem dla nas wszystkich.
Pragniemy również podziękować tym wszystkim, którzy udzielili nam swoich lokali, kiedy byliśmy „bezdomni”. Byli to m.in. Pan Jerzy Zielenkiewicz (Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Pozorty”) i Pan Krzysztof Mikunda (Firma „Matrix”).

(Oprac. K. Szczechura)

 

Rada Osiedla Brzeziny