Olsztyńscy policjanci, strażnicy miejscy i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej chcą zminimalizować żebractwo w mieście, które staje się natrętne, a czasem niebezpieczne. W tym celu stworzyli projekt „STOP! Nie pomagasz, dając pieniądze na ulicy”.

Jedną ze współautorek tego projektu jest współpracująca z  naszym osiedlem dzielnicowa, mł. aspirant Dominika Bielecka  z  Posterunku Policji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Z celami projektu zapoznała ona członków Rady Osiedla we wtorek, 7 listopada.

Głównym celem projektu jest to, jak pomóc żebrzącym, by zaradzić ich życiowym kłopotom. Ma temu służyć m.in. zwiększenie świadomości osób żebrzących oraz wspierających te osoby o konsekwencjach prawnych uprawiania procederu żebractwa;  zwiększenie dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej;  aktywizowanie przedstawicieli placówek handlowych/ gastronomicznych/ usługowych do podejmowania działań zaradczych w celu ograniczania procederu żebractwa; zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców i wzmacnianie międzyinstytucjonalnych koalicji na rzecz skutecznych i systemowych działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.

Miejscami realizacji projektu  przez Policje i Straż Miejską będą głównie placówki spożywczo- handlowe, parkingi, komunikacja miejska, przystanki autobusowe itp. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie oferuje osobom żebrzącym różne możliwości uzyskania pomocy na terenie miasta.  W załączeniu: ulotka akcji oraz plan akcji (w PDF).

JJP