Jubileusz 45-lecia naszego osiedla

 

Fakt ten umknął zapewne uwadze wielu mieszkańców, ale nasze osiedle skończyło właśnie 45 lat, a jego część nad Łyną (ul. Szostkiewicza) – nawet 46!  Głównym powodem jego powstania był głód mieszkań wśród prawie 2000 pracowników dynamicznie się rozwijającej Akademii  Rolniczo-Technicznej. W  1968 roku  uczelnia  zatrudniała 1200  nauczycieli  akademickich  i pracowników  administracyjnych, w 1974 roku było to już 1700 osób, rok później – 2000!  Problemem  stało się  zapewnienie im  odpowiednich  warunków  mieszkaniowych. Ówczesna  perspektywa  otrzymania  mieszkania  spółdzielczego wynosiła  10-12 lat, a tymczasowe  zamieszkiwanie  w  hotelu  asystenckim dla wielu było rozwiązaniem nie do przyjęcia .

W 1972 roku pracownicy Zarządu PGR powołali społeczny komitet budowy domków dla swoich pracowników. W zamian za możliwość wykupu areału ziemi z zasobów ART rozpoczęli budowę osiedla „Przy Łynie” (dziś Szostkiewicza, ). Idąc ich przykładem w 1973 roku narodziła  się inicjatywa   budownictwa  indywidualnego  na  terenie  położonym   blisko  Kortowa. Działacze  Związku  Nauczycielstwa Polskiego 14 maja 1973 r.  zorganizowali   zebranie  pracowników ART zainteresowanych  budową własnych  domów. Powołano wtedy Społeczny Komitet  Budowy  Domków  Jednorodzinnych, co umożliwiała  Uchwała  Rady  Ministrów  PRL  z  28 stycznia 1972 r.  §3, rozszerzając dotychczasową  formę  indywidualnego    budownictwa  spółdzielczego o tzw. zrzeszenie.

W skład  pierwszego Społecznego  Komitetu  Budowy  Domków  Jednorodzinnych  weszli: Antoni  Jarczyk – przewodniczący, Stanisław Krześlak – wiceprzewodniczący, Stanisław  Surowiec – kierownik  komisji  technicznej, Krystyna  Korpacz – sekretarz, Friedhelm  Skok – projektowanie i nadzór budowlany, Danuta  Tomaszewska – przygotowanie wniosków kredytowych, Alojzy  Wasilewski – członek komisji technicznej, Walerian  Wierzchowski – członek komisji technicznej.

Warto przypomnieć działania tego komitetu, zwłaszcza, że prawie połowa z twórców osiedla nie żyje, a pamięć o nich nie powinna  zaginąć, jak o zmarłym niedawno (17 maja 2018) Stanisławie Krześlaku, ostatnim przewodniczącym komitetu budowy osiedla.  Śp. Stanisław Krześlak dzieje osiedla opisał już w 2015 roku, w wydanej przez Stowarzyszenie Absolwentów UWM i Fundację im. Michała Oczapowskiego książce pt. „Olsztyn Uniwersytecki. Nauka, praktyka, absolwenci” (do pobrania tutaj).

Przypominamy ten tekst z niewielkimi skrótami. Ponadto załączamy artykuł Jerzego Pantaka zamieszczony w „Gazecie Olsztyńskiej” 30 sierpnia 1974 roku pt. „Domki specjalne, kortowskie” (do pobrania tutaj). (JJP)

Brzeziny 1975r. – Widok na dawną wieś Jaroty (fot. A. Jarczyk)

Brzeziny 1976r. – Widok ze wzniesienia przy ulicy Prof. T. Młynka na zachód. Widoczne dawne zabudowania gospodarstwa pp.Samson (fot. A. Jarczyk)