Podczas lutowego zebrania RO dyskutowano nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok ubiegły i planu finansów osiedla na 2017 rok, reaktywowaniem strony internetowej, realizacją projektów Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego oraz sprawami porządkowymi na osiedlu.

Wielkość finansów na działalność rad osiedli wynikają z budżetu miasta. Nasza rada ma rocznie na różne potrzeby nok. 15,5 tys zł. Z tej kwoty najwięcej pochłaniają stałe wydatki na różne usługi: w tym opłaty za wynajem pomieszczenia i jego sprzątanie, pielęgnację zieleni oraz prowadzenie osiedlowej strony internetowej.

Ze stroną internetową mieliśmy spore kłopoty, ponieważ jej dotychczasowy administrator zerwał umowę bez powiadomienia RO o tym. Po prostu znikł, nie pobierając nawet ostatniego wynagrodzenia. Jego poszukiwania zajęły nam kilka tygodni i okazały się bez skuteczne. Wobec powyższego szukaliśmy nowego wykonawcy i administratora strony. Pod koniec roku starania te przyniosły sukces – stronę zaprojektował i będzie nią administrował młody mieszkaniec osiedla, pan Radosław Zaremba. Stroną redakcyjną zajmować się będą głównie dwaj członkowie RO, Jerzy i Maciej Pantakowie.

Nowe zasady kolejnej edycji OBO omówił Waldemar Olszewski, nasz przedstawiciel w Radzie Partycypacyjnej OBO. Zwrócił uwagę, że projekty mogą składać już 13-letni mieszkańcy Olsztyna, a głosowanie odbywać się będzie głównie za pomocą internetu: bezpośrednio na stronie lub poprzez karty do glosowania samodzielnie wydrukowane i złożone w wyznaczonych punktach do głosowania. Na projekty osiedlowe nadal przewidziano po 110 tys. zł, a na ponadosiedlowe (tzw. zintegrowane) po 300 tys. zł. Zbieranie wniosków ma się też rozpocząć wcześniej, a głosowanie będzie wydłużone do 14 dni.

Przewodniczący RO Jan Kopytowski poinformował o swoim spotkaniu z kierownictwem ZDZiT, na którym poruszył sprawę niedokończonych projektów OBO: braku oświetlenia wiaty i placu zabaw, źle wykonanych schodów przy ul. Wengris (nie działa też oświetlenie przejścia) oraz nowych zadań. Jak wynika z zapewnień dyrektora ZDZiT w tym roku będzie zrealizowane oświetlenie i poprawiona ścieżka od ul. Wadowskiego do supermarketów przy al. Sikorskiego i dokończona zostanie przebudowa pętli autobusowej. Trwają również prace nad skorelowaniem rozkładów jazdy autobusów i tramwajów na przystanku w Pozortach. ZDZiT wyznaczy też miejsce na składowanie gałęzi po cięciach pielęgnacyjnych w przydomowych ogrodach.

JJP