Mieszkańcy wybrali nową Radę Osiedla Brzeziny

W dniu 8 stycznia na zebraniu wyborczym, Mieszkańcy Osiedla Brzeziny w Olsztynie wybrali członków Rady Osiedla Brzeziny nowej kadencji. W zebraniu uczestniczyli Pan Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, Pan Przewodniczący Rady Miasta Jan Tandyrak, Pan Wiceprzewodniczący Rady Miasta Marian Zdunek, Radni Rady Miasta Pan Marek Żejmo i Pan Dariusz Rudnik oraz Panie Ewa Parys-Wiercińska, Barbara Piskorz i Agnieszka Grzybowska z Biura Rady Miasta.

Spośród siedemnastu kandydatów zgłoszonych przez Mieszkańców, do Rady Osiedla, zostały wybrane następujące osoby: Andrzejewski Janusz, Cichosz Grażyna, Ciborowska Elżbieta, Chachurski Edward, Grabowski Zdzisław, Kopytowski Jan, Korzeniowska Beata, Maćkiewicz Jan, Majewski Jerzy, Olszewski Waldemar, Pantak Maciej, Seliga Walenty, Nowicka-Skok Ewa, Szczechura Kordula, Żebrowska-Dudek Janina.

Pierwsze zebranie nowo wybranej Rady Osiedla Brzeziny, zwołane przez Pana Przewodniczącego Rady Miasta Jana Tandyraka, odbędzie się 16 lutego 2011 roku o godz. 18.00 w siedzibie Rady Osiedla. Na tym zebranie nastąpi ukonstytuowanie się Rady.