Do tegorocznej edycji OBO z naszego osiedla zgłoszono trzy wnioski. Wygrał projekt nr 48, który przygotowali mieszkańcy ul. Gruszowe Sady. Dotyczy on budowy 540 m chodnika od domu nr 1 do nr 37. Przewidziano też ustawienie pojemnika na woreczki z odchodami zwierząt na początku schodów przy ul. Nowaka oraz kosza na śmieci na tej ulicy przy wjeździe do gospodarstwa Pozorty. Planowany koszt – 109 tys. zł.

Chodnik znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych w tej części osiedla Brzeziny, a kosz na śmieci i pojemnik na woreczki posłużą utrzymaniu porządku na ulicy Nowaka stanowiącej dojazd do ul. Gruszowe Sady.

Mieszkańcom obu ulic gratulujemy sukcesu. Warto dodać, że w projektach ponadosiedlowych, tzw. zintegrowanych zwyciężyły cztery: nr 119 – budowa garaży dla OSP w Gutkowie; nr 50 – Festiwal Burning Girl; nr 72 – budowa plaży nad  jez. Skanda i nr 117 – Olsztyński Festiwal Teatrów Ulicznych.

W załączeniu: wyniki głosowania na projekty (PDF).

JJP (fot. JJP)