Zebranie Mieszkańców Osiedla Brzeziny w Olsztynie

8 grudnia 2011 roku w siedzibie Polskiej Akademii Nauk przy ul. Tuwima 10 odbyło się doroczne zebranie Mieszkańców Brzezin zorganizowane przez Radę Osiedla Brzeziny, na którym obecni byli także zaproszeni goście – Radny Rady Miasta Olsztyna Pan Mirosław Zdunek, Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów Pan Zbigniew Gustek, Dzielnicowy Policji Mł. Asp. Zbigniew Gut i Dzielnicowy Straży Miejskiej Insp. Paweł Popin.
Po przywitaniu zebranych Mieszkańców i zaproszonych gości, Przewodniczący Rady Osiedla Pan Jan Kopytowski podziękował Panu Prezydentowi Olsztyna Piotrowi Grzymowiczowi oraz Radnym Rady Miasta Olsztyna – Panu Henrykowi Baczewskiemu, Panu Mirosławowi Gornowiczowi, Panu Jarosławowi Szostkowi i Panu Mirosławowi Zdunkowi za pomoc w odzyskaniu publicznego dostępu do malowniczego miejsca nad Łyną, o które Rada Osiedla razem z Mieszkańcami Brzezin walczyła od 2004 roku.
Następnie Kora Szczechura i Paweł Sikorski dokonali prezentacji strony internetowej Rady Osiedla Brzeziny przedstawiając działalność Rady Osiedla i wydarzenia z życia Osiedla. W tym, przedstawili także folder z fotograficzną dokumentacją historii przejścia do Łyny przy ul. Bloka od czasów, kiedy do Łyny w tym miejscu prowadził łagodny stok (lata osiemdziesiąte) do wybudowania wygodnego dojścia do rzeki ze schodami i oświetleniem w 2011 roku.
Ważną częścią zebrania były problemy i pytania Mieszkańców zgłaszane do zaproszonych gości i Rady Osiedla. Dotyczyły one m.in. konieczności remontu ul. Dubiskiego, ruchu drogowego na Osiedlu, realizacji postulatów zgłaszanych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, organizacji prac porządkowych i utrzymania czystości na Osiedlu, braku systemowych rozwiązań dotyczących budownictwa i architektury na Osiedlu. Mieszkańcy wyrazili także swój stanowczy protest przeciwko wytyczeniu w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Brzezin działek budowlanych w lasku przy ul. Wawrzyczka.
Na pytania i problemy Mieszkańców odpowiadali zaproszeni goście oraz Rada Osiedla. Zgłoszone problemy będą także przedstawione Panu Prezydentowi Olsztyna oraz w odpowiednich jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta.
W zakończeniu zebrania Przewodniczący Rady Osiedla Pan Jan Kopytowski dokonał podsumowania dyskusji i podziękował obecnym za udział w zebraniu.
Szczegółowy protokół z zebrania znajduje się w dokumentacji Rady Osiedla.

(Kora Szczechura)

Rada Osiedla Brzeziny