Zebranie Mieszkańców Brzezin

 

27 stycznia 2009 roku, w siedzibie PAN przy ul. Tuwima, odbyło się zebranie mieszkańców Brzezin zorganizowane przez Radę Osiedla Brzeziny. Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Brzeziny Pan Jan Kopytowski witając zebranych oraz zaproszonych gości. Następnie przedstawił program zebrania, a także najważniejsze sprawy związane z działalnością Rady Osiedla. Jako pierwsza z zaproszonych gości wystąpiła Pani Radca Prawny Helena Ejświł – Ostrowska relacjonując przebieg spraw związanych z przejściem do Łyny od strony ul. Bloka. Należy dodać, że wymieniona sprawa jest w toku postępowania sądowego, ponieważ jeden z mieszkańców nie zgadza się na publiczne dojście do rzeki. Następnie głos zabrał Pan Dyrektor MPK Mieczysław Królak informując mieszkańców o planach komunikacyjnych MPK. Budowę nowego sklepu na naszym Osiedlu przedstawił, prezentując odpowiednie plany, Prezes Zarządu Powszechnej Spółdzielni Spożywców “Społem” w Olsztynie Pan Stanisław Tunkiewicz. Przewiduje się, że budowa sklepu będzie trwała od kwietnia do października 2009 roku. Nowy obiekt będzie miał 600 m kw. (w tym 311 m kw. powierzchni handlowej). W budynku zaplanowano także salę spotkań dla mieszkańców Osiedla. W tym pomieszczeniu będzie się także mieściła siedziba Rady Osiedla. Sprawy inwestycyjne na Osiedlu Brzeziny przedstawił Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów Pan Paweł Jaszczuk . Ważnym punktem zebrania było także wystąpienie kandydata na prezydenta Olsztyna Pana Piotra Grzymowicza , który przedstawił swój program wyborczy. Należy dodać, że Pan Piotr Grzymowicz jest jednocześnie mieszkańcem naszego Osiedla. Na zebraniu została również zaprezentowana przez Korę Szczechurę (członek RO) i Pawła Sikorskiego (administrator strony) strona internetowa Rady Osiedla Brzeziny. Zgromadzeni mieszkańcy i goście mieli także okazję do dyskusji i wymiany poglądów na tematy dotyczące spraw osiedlowych. W zakończeniu spotkania, Przewodniczący RO Pan Jan Kopytowski, podziękował obecnym za przybycie i udział w zebraniu.

(Oprac. K. Szczechura)