Zebranie Rady Osiedla Brzeziny w roku 2005
w siedzibie Zakładu Produkcyjno – Doświadczalnego “Pozorty” (UWM).