Zebranie Rady Osiedla Brzeziny 6. listopada 2012 r. 
w sprawie budowy traktu komunikacyjnego łączącego ul. Wilczyńskiego z Al. Warszawską.