Granice osiedla Brzeziny

Od północy: od rzeki Łyny wzdłuż osi Alei Obrońców Tobruku w kierunku wschodnim do skrzyżowania z Al. Gen. W. Sikorskiego i graniczy z południową stroną osiedla Kościuszki.

Od wschodu: w kierunku południowym, zachodnim skrajem Al. Gen. W.Sikorskiego biegnie do granicy ogrodów działkowych i dalej w kierunku południowym, zachodnim skrajem tejże alei biegnie do skrzyżowania z projektowaną trasą NDP i graniczy z zachodnim skrajem osiedli Kościuszki, Nagórki i Jaroty.

Od południa: w kierunku południowo-zachodnim projektowaną trasą NDP do rzeki Łyny poniżej ul. A. Szostkiewicza i przecina rzekę Łynę, graniczy z północnym skrajem osiedla Generałów.

Od zachodu: zachodnim brzegiem rzeki Łyny w kierunku północnym do skrzyżowania z ul. J. Tuwima, tu przecina rzekę Łynę i dalej w kierunku północnym, wschodnim brzegiem rzeki Łyny do skrzyżowania z Aleją Obrońców Tobruku do punktu wyjścia, graniczy ze wschodnim skrajem osiedli Kortowo i Podgrodzie.

Nasze osiedle – galeria

Mapa osiedla

Wykaz ulic

 • Tadeusza Bloka
 • Józefa Dubiskiego
 • Tomasza Dziamy
 • prof. Eugeniusza Grabdy
 • Gruszowe Sady
 • Chrysto Izworskiego
 • Kazimierza Kalinowskiego
 • prof. Haliny Karnickiej
 • prof. Wiesława Krautforsta
 • prof. Kazimierza Markiewicza
 • prof. Aleksandra Martyniaka
 • prof. Wacława Minakowskiego
 • Tadeusza Młynka
 • prof. Grzegorza Nowaka
 • aleja Obrońców Tobruku
  – 1, 3, 3a, 5 i 7 strona nieparzysta
 • Przemysława Olszewskiego
 • Al. Stefana Poznańskiego
 • Stanisława Sakowicza
 • Aleja Gen. Władysława Sikorskiego
  od ul. Obrońców Tobruku do projektowanej trasy ndp na granicy z oś. Jaroty strona parzysta
 • Włodzimierza Szczekin-Krotowa
 • Adama Szostkiewicza
 • Juliana Tuwima
  od nr 15 wzwyż strona nieparzysta oraz od nr 10 wzwyż strona parzysta
 • Al. Roberta Towarnickiego
 • Stanisława Wadowskiego
 • Wiktora Wawrzyczka
 • Janiny Wengris
 • prof. Bohdana Wilamowskiego
 • Gen. Mariusza Zaruskiego
 • Al. Piotra Znanieckiego

Biogramy patronów naszych ulic

Źródło: Jubileusz 50-lecia Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. T.II. Pod red. Prof. zw. dr hab. Stefana Tarczyńskiego i in. Olsztyn: Wydaw. Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego w Olsztynie, 1999.