Skład Rady Osiedla (kadencja: 10 marca 2023 – 10 marca 2027)

Kopytowski Jan

`Przewodniczący

Chachulski Edward

`Z-ca Przewodniczącego

Nakielska Anna

`Sekretarz

d'Aystetten Dorota

`Skarbnik

Drohomirecka-Justyna Bożena

`Członkini Zarządu

Olszewski Waldemar

`Członek Zarządu

Suliński Adrian

`Członek Zarządu

Mikołajek Krzysztof

`

Bojarska Justyna

`

Ciborowska Elżbieta

`

Grabowski Zdzisław

`

Jarczyk Antoni

`

Kołupajło Jan

`

Lelusz Henryk

`

Nakielski Andrzej

`