Skład Rady Osiedla (kadencja: 10 marca 2019 – 10 marca 2023)

Jan Kopytowski

`Przewodniczący

Bożena Drohomirecka-Justyna

`Z-ca Przewodniczącego

Małgorzata Karbowska

`Sekretarz

Elżbieta Ciborowska

`Skarbnik

Edward Chachulski

`Członek Zarządu

Bożena Koprowska

`Członek Zarządu

Jan Macura

`Członek Zarządu

Justyna Ewa Bojarska

`

Zdzisław Grabowski

`

Dobiesława Jodzio

`

Tadeusz Kocienda

`

Jan Kołupajło

`

Waldemar Olszewski

`

Maciej Ziółkowski

`

Andrzej Nakielski

`