Na początku roku do Rady Osiedla zgłosił się olsztyński operator telekomunikacyjny INTELLY z propozycją budowy na terenie osiedla światłowodowej sieci nowej generacji. Wg operatora umożliwi to mieszkańcom dostęp do szybkiego internetu, bogatej oferty telewizji cyfrowej i połączeń telefonicznych.

Rada Osiedla Brzeziny poparła ten projekt, zwłaszcza że jeden z właścicieli firmy Intelly jest mieszkańcem osiedla. Firma jest na rynku Warmii i Mazur ponad 20 lat i obsługuje 10 miast naszego województwa. Intelly zaprezentowała się podczas Festynu Świętojańskiego oraz przygotowała ankiety/deklaracje, które rozesłano do domów w celu rozpoznania liczby chętnych na jej usługi. Ankiety te można wrzucać do skrzynki znajdującej się w sklepie Społem AKSAMITKA.

Zebrane w ten sposób dane o potrzebach mieszkańców posłużą do rozbudowy sieci światłowodowej na wszystkich ulicach osiedla, gdyż firma wybudowana już światłowodową sieć szkieletową na głównych ulicach. Realizacja inwestycji na pobocznych ulicach będzie uzależniona od zainteresowania mieszkańców usługami operatora. Im większa ilość chętnych, tym większa szansa na to, aby dom został wyposażony w przyłącze światłowodowe i miał możliwość przyłączenia się do świadczonych przez operatora usług: szybkiego internetu, telewizji cyfrowej oraz telefonii stacjonarnej.

Wykonanie przyłączy na działkach zostanie wykonane na koszt operatora INTELLY.

Ankietę-deklarację można pobrać tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta, które mieści się przy ul. Pstrowskiego 31 w Olsztynie, stronie: www.intelly.pl, profilu facebookowym: www.facebook.com/biuro.intelly lub pod numerem telefonu 89 721 11 11. (jjp)