Wnioski Rady Osiedla Brzeziny zgłoszone w latach 2010/11 do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego:

  • Budowa chodnika z oświetleniem z ul. Bloka do rzeki Łyny;
  • Wykonanie pełnej modernizacji ul. Dubiskiego z wymianą nawierzchni i budową chodników;
  • Budowa chodnika z ul. Wengris do ul. Wawrzyczka;
  • Budowa chodnika z ul. Martyniaka do ul. Karnickiej;
  • Budowa ciągu pieszego z ul. Wadowskiego do ul. Wawrzyczka;
  • Budowa ciągu pieszego z ul. Młynka do ul. Dubiskiego;
  • Budowa brakującego odcinka drogi między ul. Kalinowskiego a ul. Towarnickiego.

Uwaga: Powyższe wnioski zgłaszano wielokrotnie do WPI także we wcześniejszych latach. Z uwagi na nie wykonanie tych prac, zgłoszono je ponownie w latach 2010/11.

Rada Osiedla Brzeziny