W dniu 6 listopada 2012 roku w siedzibie Rady Osiedla Brzeziny odbyło się spotkanie z Panem mgr. inż. Adamem Kopytowskim, który wygłosił odczyt z pokazem na temat „Zintegrowanego projektowania nowoczesnych ogrodów miejskich”.
Było to pierwsze spotkanie otwierające cykl odczytów popularnonaukowych organizowanych przez Radę Osiedla Brzeziny. Pan Adam Kopytowski, ceniony i utalentowany architekt krajobrazu, w sposób interesujący i atrakcyjny przybliżył nam sztukę ogrodową, na którą składa się m.in. projektowanie ogrodów i założeń parkowych oraz łączenie architektury i zieleni w harmonijny sposób. Serdecznie dziękujemy!

Rada Osiedla Brzeziny