Wiosenny patrol na Osiedlu Brzeziny
27. 03. 2012 r.

 

W patrolu uczestniczyli:
Dzielnicowy Straży Miejskiej mł. specjalista Paweł Popin i st. strażnik Aneta Grela;

Przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Olsztynie Pani Anna Szłykowicz i Pan Krzysztof Żarczyński;

Przedstawiciel Zarządu Zieleni Miejskiej w Olsztynie Pan Adam Kopytowski;

Przedstawiciele Rady Osiedla Brzeziny Pan Przewodniczący Jan Kopytowski, Pani Kora Szczechura, Pani Janina Żebrowska-Dudek.

Wnioski wynikające z patrolu:

  • Pilnego uporządkowania wymagają zwłaszcza tereny należące do UWM w Olsztynie położone przy lesie, za ul. Kalinowskiego oraz byłe sady należące do Uczelni. Zgodnie z zapowiedzią Straży Miejskiej mają one być uporządkowane do 7. 04. 2012 r.
  • Stanowczego rozwiązania wymaga sprawa nielegalnych przejazdów samochodów przez Osiedle Brzeziny z Osiedla Generałów.
  • Zdecydowanej poprawy wymaga jakość i terminowość wykonywanych prac porządkowych przez firmy podlegające nadzorowi MZDiM. Przedstawiciele tej instytucji sami mogli się przekonać o niedostatecznej jakości tych prac. Zalegające śmieci m.in. na pętli autobusowej wskazywały na to, że zbieranie śmieci w pasach drogowych, które wg harmonogramu przypada na poniedziałki, nie odbyło się. Pracownicy MZDiM i członkowie Rady zwrócili także uwagę na wysypywanie piasku i nieczystości na łąkę przy ul. Kalinowskiego. Piasek i nieczystości najprawdopodobniej pochodzą z pozimowego sprzątania na Osiedlu Brzeziny (zasugerował to przedstawiciel MZDiM).
  • Należy zwrócić się do Zarządu Komunikacji Miejskiej w sprawie “rozjeżdżania” trawnika na pętli autobusowej przez autobusy komunikacji miejskiej. Pilnego uporządkowania wymagają przystanki autobusowe.
  • Uporządkowania i wygrabienia zalegających liści, gałęzi itp. wymagają tereny zieleni na Osiedlu. Ma to być wykonane w najbliższym czasie przez firmę nadzorowaną przez MZZ w Olsztynie. Członkowie Rady zwrócili się także do przedstawiciela MZZ z prośbą o wykonanie wskazanych prac pielęgnacyjnych na Osiedlu.
  • Rada Osiedla z własnych środków zleci uporządkowanie trawnika na pętli autobusowej, na którym w ramach Akcji Sprzątania Świata we wrześniu 2011 r. posadziliśmy 200 cebulek żonkili. Z naszych środków będzie również opłacone zebranie śmieci za przystankiem na pętli autobusowej oraz nad kanałem przy ul. Wawrzyczka.

Wymienione zaniedbania i sprawy do uporządkowania zostały fotograficznie udokumentowane przez Straż Miejską, MZDiM oraz Radę Osiedla Brzeziny.

 

Opracowała Kora Szczechura Członek RO Brzeziny Olsztyn, 27.03.2012r.

Przewodniczący RO Brzeziny Jan Kopytowski